Share code ứng dụng đặt taxi như Grab

Share code ứng dụng đặt taxi như Grab
Miễn phí

Ứng dụng hoàn chỉnh để đặt taxi, bao gồm đầy đủ web panel dành cho admin bằng Laravel. Ứng dụng được viết bằng React Native

Công nghệ:

Front End: React Native
Admin Panel: Laravel admin
Api: Laravel
DB: MySql
SMS Gateway: Twillio

1688code đã tặng source này miễn phí, bạn có thể tải nó về ngay bây giờ.

Tải xuống
1688code

Member since Th07 2024

Featured Item
From Unknown Location
Exclusive Author
View Portfolio

Đăng ngày:

06/03/2024

Loại:

Tags:

,

1688code's items

We use cookies to personalize your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies

More